Witamy na oficjalnej stronie czasopisma naukowego Ars Educandi (ISSN 1230-607-X) - rocznika Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Rocznik Ars Educandi jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię. Główne zadanie czasopisma utrzymane jest w duchu pedagogiki gdańskiej: tworzymy otwartą, kategorialnie pulsującą przestrzeń dialogu dla badaczek i badaczy, patrzących na procesy edukacyjne krytycznie, interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem zróżnicowanych orientacji aksjologicznych i metodologicznych.

Szczególnie interesują nas zjawiska nowe, wyłaniające się i niewystarczająco sproblematyzowane, uważane za trudne lub zapalne, wpisujące się – tytułem przykładu – w obszar kulturowych studiów nad technologiami, problematykę game studies czy nowych studiów kulturowych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ars Educandi, nadsyłania propozycji tekstów i publikowania na naszych łamach.

W celu dbałości o przepływ informacji na temat najnowszych tekstów oraz udostępniania wiedzy, Ars Educandi można znaleźć także między innymi w bazach: