[1]
Łągiewska, M. 2017. Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego – wybrane aspekty. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 12 (grudz. 2017), 86–95.