[1]
Gillmeister, J. 2019. Tradycyjne i współczesne miejsce kimona w kulturze i społeczeństwie japońskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 15 (paź. 2019), 39–50.