[1]
Aziewicz, D. 2021. Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 20 (grudz. 2021), 235–249.