[1]
Bochorodycz, B. 2022. Premier Japonii Abe Shinzō jako światowy przywódca Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 21 (sie. 2022), 7–26.