[1]
Zeidler, K. i Kamień, J. 2022. Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego (2007–2022). Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 7–23.