[1]
Andrzejczak, P. 2022. Frazeologizmy z komponentem "świnia" w języku polskim i chińskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 42–55.