[1]
Machajek, P. 2022. Komodyfikacja krwi w wybranych utworach chińskiej literatury współczesnej na przykładzie Kronik sprzedawcy krwi Yu Hua oraz Snu wioski Ding Yana Lianke. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 67–78.