[1]
Dargas-Draganik, M. 2022. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniach sądowych na przykładzie Chin i Estonii. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 93–106.