[1]
Guss, A. 2022. Jak wygląda prawna ochrona fashion designu w Chińskiej Republice Ludowej?. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 107–119.