[1]
Sobczyk, M. 2022. Kult Awashimy i jego związki z kobiecą cielesnością. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 120–138.