[1]
Hązła, M. 2022. Peter Frankopan, Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński, S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, ss. 348. Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 22 (grudz. 2022), 195–198.