[1]
Zeidler, K. i Kamień, J. 2023. Jan Rowiński (1936-2023). Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 23 (lip. 2023), 241–244.