(1)
Łągiewska, M. Charakterystyka chińskiego Prawa Cywilnego – Wybrane Aspekty. GSAW 2017, 86-95.