(1)
Godecka, M.; Ordon, N.; Łągiewska, M.; Kamień, J.; Dobaczewska, A.; Świeszewski, A.; Zeidler, K. Sprawozdania. GSAW 2017, 191-214.