(1)
Łągiewska, M. . Wykonywanie zawodów Prawniczych W świetle Ustawodawstwa chińskiego. GSAW 2016, 105-122.