(1)
Zeidler, K. Chińskie Nauki O Drodze I dążeniu Do doskonałości. GSAW 2021, 7-12.