(1)
Bochorodycz, B. . Premier Japonii Abe Shinzō Jako światowy przywódca Wolnego I Otwartego Indo-Pacyfiku. GSAW 2022, 7-26.