(1)
Andrzejczak, P. . Frazeologizmy Z Komponentem "świnia" W języku Polskim I chińskim. GSAW 2022, 42-55.