(1)
Machajek, P. Komodyfikacja Krwi W Wybranych Utworach chińskiej Literatury współczesnej Na przykładzie Kronik Sprzedawcy Krwi Yu Hua Oraz Snu Wioski Ding Yana Lianke. GSAW 2022, 67-78.