(1)
Dargas-Draganik, M. Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji W postępowaniach sądowych Na przykładzie Chin I Estonii. GSAW 2022, 93-106.