(1)
Sobczyk, M. Kult Awashimy I Jego związki Z Kobiecą cielesnością. GSAW 2022, 120-138.