(1)
Hązła, M. Peter Frankopan, Nowe Jedwabne Szlaki. Teraźniejszość I przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński, S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, Ss. 348. GSAW 2022, 195-198.