Łągiewska, M. (2017). Charakterystyka chińskiego prawa cywilnego – wybrane aspekty. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (12), 86–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/2706