Godecka, M., Ordon, N., Łągiewska, M., Kamień, J., Dobaczewska, A., Świeszewski, A., & Zeidler, K. (2017). Sprawozdania. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (11), 191–214. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/3270