Łągiewska, M. . (2016). Wykonywanie zawodów prawniczych w świetle ustawodawstwa chińskiego. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (9), 105–122. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/3401