Zeidler, K. (2016). Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 r . Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (9), 192–200. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/3415