Gillmeister, J. . (2019). Tradycyjne i współczesne miejsce kimona w kulturze i społeczeństwie japońskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (15), 39–50. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/3990