Guss, A. . (2020). Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury w Chińskiej Republice Ludowej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (17), 200–218. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/4657