Kamień, J. ., & Zeidler, K. . (2020). Edward Kajdański (1921–2020). Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (18), 162–170. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5072