Guss , A. . (2020). Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press, Beijing 2014, ss. 184. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (18), 171–174. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5073