Zeidler, K. (2021). Chińskie nauki o drodze i dążeniu do doskonałości. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (19), 7–12. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/5617