Woszczak, R. (2021). Osamu Tezuka w Polsce – popularność i znaczenie twórczości „boga mangi” na polskim rynku. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (20), 223–234. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/6391