Aziewicz, D. (2021). Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (20), 235–249. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/6392