Kamień, J. (2022). Yi Lijun (1934–2022). Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (21), 216–219. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7163