Zeidler, K. ., & Kamień, J. (2022). Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego (2007–2022). Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 7–23. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7426