Andrzejczak, P. . (2022). Frazeologizmy z komponentem "świnia" w języku polskim i chińskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 42–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7428