Sarek, K. (2022). Miasto graniczne Shen Congwena jako przykład heterotopii kompensacji. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 56–66. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7432