Machajek, P. (2022). Komodyfikacja krwi w wybranych utworach chińskiej literatury współczesnej na przykładzie Kronik sprzedawcy krwi Yu Hua oraz Snu wioski Ding Yana Lianke. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 67–78. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7433