Pangsy-Kania, S., & Kania, K. (2022). Sic itur ad astra – wyścig Chin o dominację ekonomiczną i technologiczną w przestrzeni kosmicznej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 79–92. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7434