Dargas-Draganik, M. (2022). Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniach sądowych na przykładzie Chin i Estonii. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 93–106. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7435