Guss, A. (2022). Jak wygląda prawna ochrona fashion designu w Chińskiej Republice Ludowej?. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 107–119. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7436