Sobczyk, M. (2022). Kult Awashimy i jego związki z kobiecą cielesnością. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 120–138. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7438