Zarychta, S. (2022). Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna mocarstwem jądrowym. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 139–148. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7439