Mielewczyk, D. D. (2022). Koreańska regulacja Shutdown Law (셧다운제), a problematyka korzystania z gier elektronicznych i mediów społecznościowych przez małoletnich. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 149–168. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7440