Pathak, G. (2022). Reżim prawny ochrony dziedzictwa kultury w Indiach. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 169–182. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7441