Hańderek, M. (2022). Zapomniana czy przejęta wojna? Uwagi wokół książki Davida Cheng Changa The Hijacked War. The Story of Chinese POWs in the Korean War. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 183–194. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7443