Hązła, M. (2022). Peter Frankopan, Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński, S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, ss. 348. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 195–198. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7444