Szabat, M. (2022). InlanDimensions International Arts Festival 2022, Gdański Teatr Szekspirowski, 18–25 września 2022 r. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 199–201. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7445