Łągiewska, M. (2016). Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 194 . Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (10), 182–185. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/8410